Εμπορική διαχείριση

ERP σύστημα εμπορικής διαχείρισης.

Υποστήριξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων στο cloud
τώρα από 8€ / μήνα.

Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος 3 μηνών.

Danaos ERP Εμπορική διαχείριση.Το σύστημα παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού εμπορικής διαχείρισης πολλαπλών χρηστών με ενσωματωμένες λειτουργίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης  για το σύνολο των εγγράφων σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας σας.

Η εμπορική διαχείριση danaos ERP λειτουργεί διδακτικά γεγονός που σας απαλλάσσει από κόστη τοπικής εγκατάστασης, παρακολούθησης και αντιγράφων ασφαλείας ενώ ταυτόχρονα έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τα έγγραφά σας από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση internet.

Η πλατφόρμα είναι κατάλληλη  για όλες τις δραστηριότητες εμπορίου, παροχής υπηρεσιών - ελεύθερους επαγγεκματίες κ.λ.π.

demoSmall  User Name : demo   Password : demo

Υποστήριξη

Εμπορική διαχείριση Danaos ERP


Με δυνατότητα τήρησης έργων – εργασιών
Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο πελάτη – έργου.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο πελάτη – έργου.
Συνολική εικόνα πελάτη
Ανεξόφλητα υπόλοιπα
Καρτέλλα
Παραστατικά
Εργα – εργασίες.

Με δυνατότητα τήρησης έργων – εργασιών
Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο προμηθευτή – έργου.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο προμηθευτή – έργου.
Συνολική εικόνα προμηθευτή
Ανεξόφλητα υπόλοιπα
Καρτέλλα
Παραστατικά
Εργα – εργασίες.

Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο εργαζομένου.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο εργαζομένου.
Ανάθεση εργασιών
Συνολική εικόνα
Υπόλοιπα
Καρτέλλα
Παραστατικά

Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο είδους - υπηρεσίας.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο είδους - υπηρεσίας.
Διαχείριση τιμοκαταλόγων σε επίπεδο είδους – πελάτη – έργου - ποσότητας.
Τύποι – κατηγορίες – μονάδες μέτρησης ανά είδος.
Τήρηση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων.

Δυνατότητα τήρησης προϋπολογισμού τακτικών εξόδων (ενοίκιο , ΔΕΚΟ κ.λ.π) ανά παραμετρικά οριζόμενη περίοδο.

Καρτέλες
ΦΠΑ
ΜΥΦ
Βιβλίο εσόδων εξόδων
Κερδοφορία
Προυπολογισμός

Στοιχεία εταιρείας
Δεδομένα φορμών παραστατικών
Παραστατικά εμπορικού
Τύποι συναλλασσόμενων
Τύποι δεδομένων ανά υποσύστημα
Τρόποι συναλλαγής
Περιοχές (Νομός - Δήμος)
Τύποι συνημμένων εγγράφων
Τράπεζες
Αποθήκης
Τύποι Ειδών
Κατηγορίες
Μονάδες μέτρησης
ΦΠΑ
Αποθηκευτικοί χώροι
Τύποι τιμοκαταλόγων.

Παρέχεται πλήρη ασφάλεια των δεδομένων με διακιώματα πρόσβασης σε επίπετο χρήστη.
Τα δικαιώματαπαρέχονται στα παρακάτω επίπεδα:

- Σε επίπδο διαθέσιμων menu επιλογών.
- Δυνατότητα προβολής εγγραφής.
- Δυνατότητα εισαγωγής εγγραφής.
- Δυνατότηταμεταβολήςεγγραφής.
- Δυνατότητα διαγραφής εγγραφής.


 Αναγνώριση τιμολογίων

Το σύστημα συνεργάζεται με την πλατφόρμα dSuite για την αυτοματοποίηση εισαγωγής των παραστατικών.

Επικοινωνήστε  μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.