Αποδελτίωση

Η αποδελτίωση εντύπων ως διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από το λογισμικό ψηφιοποίησης dSuite το οποίο έχει προσαρμοστεί κατάλληλα προκειμένου να καλύψει πλήρως την συγκεκριμένη διαδικασία οικονομικά, εύκολα γρήγορα και απλά.

Η πλατφόρμα dSuite που υποστηρίζει την συγκεκριμένη διαδικασία παρέχει διαδικασίες  για την σάρωση, την αυτόματη αναγνώριση και την οπτική διαχείριση μέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος πολλαπλών χρηστών. Τέλος η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και προβολή των δεδομένων μέσω ενός web portal ολοκληρώνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Υπηρεσίες αποδελτίωσης.

Ποιο συγκεκριμένα το λογισμικό dSuite παρέχει υπηρεσίες αποδελτίωσης σχετικά με την διαχείριση εφημερίδων, περιοδκών, Internet.

Για την αποδελτίωση η πλατφόρμα παρέχει:

Ορισμός λέξεων κλειδιών

Βάση της συγκεκριμένης διαδικασίας ορίζονται οι λέξεις βάση των οποίον θα γίνεται η επιλογή των άρθρων. Παρέχεται δυνατότητα χρήσης wildcards προκειμένου να υπάρχει ευκολότερος ορισμός των λέξεων.

Χρήση κατηγοριών που περιέχουν λέξεις κλειδιά.

Ορισμός κατηγοριών ανά αποδέκτη.

OCR

Βάση της συγκεκριμένη λειτουργίας τα άρθρά επιλόγονται αυτόματα από το σύστημα βάση των λέξεων κελιδιών που έχουν ορισθεί για την παρακολούθησή τους.

Διαδικασίες αποδελτίωσης όπου ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες.

- Ορισμού άρθρου από έντυπο.
- Ορισμού άρθρου ασπρόμαυρου ή έγχρωμου.
- Δημιουργία άρθρου από πολλαπλές σελίδες.
- Αυτόματη δημιουργία pdf αρχείων και κατηγοριοποίηση με τα δεδομένα αναγνώρισης.

Web Portal

Η πλατφόρμα παρέχει web portal μέσω του λογισμικού dSuite για την εμφάνιση των δεδομένων.
Συγκεκριμένα το σύστημα υποστηρίζει τα παρακάτω:

  • Αναζήτηση αποκομμάτων με προκαθορισμένα κριτήρια.
  • Εμφάνιση.
  • Τοπική αποθήκευση με κωδικό ασφαλείας ή χωρίς.
  • Αποστολή μέσω email

Το γεγονός ότι η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, μας δίνει το πλεονέκτημα άμεσης, υπεύθυνης και ποιοτικής  υποστήριξης με χαμηλό κόστος.

Επιπλέον μας παρέχει την ευελιξία προσαρμογής της πλατφόρμας στις απαιτήσεις σας προκειμένου να προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καλέστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για δωρεάν πιλοτικό της πλατφόρμας.

 

Αποδελτίωση